Mr. A.P.G.J.A. Wijnans

Al ongeveer 25 jaar (sinds 1995) ben ik werkzaam als advocaat. In die jaren heb ik mij toegelegd op het voeren van de algemene rechtspraktijk en mag ik zowel ondernemers (MKB) als particulieren tot mijn cliënten rekenen.

Wat betreft de rechtsgebieden bestaat mijn algemene rechtspraktijk uit zowel de civiele praktijk als de bestuursrechtelijke praktijk.
Bij de civiele praktijk kunt u niet enkel denken aan al wat met uw onderneming en juridische vragen/geschillen te maken kan hebben maar ook aan het personen- en familierecht (bijvoorbeeld echtscheiding, alimentatie, omgang, gezag), het arbeidsrecht, huurrecht, aansprakelijkheidsrecht (bijvoorbeeld letselschades), goederenrecht (bijvoorbeeld eigendomskwesties), incasso’s en het contractenrecht - en verbintenissenrecht. Ook erfrechtelijke kwesties worden behandeld.

Bij het bestuursrecht kunt u denken aan vragen/procedures over vergunningen, voorzieningen en uitkeringen.
Met mijn ervaring en kennis van zaken sta ik vol voor de belangen van mijn cliënten. Met 25 jaar (proces)ervaring tracht ik de juridische geschillen van mijn cliënten zo goed als mogelijk op te lossen. Dit kan door het voeren van een procedure. Dit kan ook door te trachten een oplossing in der minne te bereiken. Steeds zal per zaak worden beoordeeld welke keuze gemaakt moet (kan) worden.