Tarief

Voor de financiering zijn er twee mogelijkheden:

1.
Er wordt door ons kantoor onderzocht of u voor een toevoeging in aanmerking komt. Dit betekent, dat de Raad voor Rechtsbijstand de kosten voor de rechtsbijstand (grotendeels) betaalt. Wij zijn bij de Raad voor Rechtsbijstand aangesloten als ‘high trust’ kantoor. Of een toevoeging wordt verleend, hangt af uw inkomen en vermogen (in het peiljaar). Als er een toevoeging wordt verleend, wordt aan u een eigen bijdrage opgelegd. Deze dient u aan ons te betalen en daarvoor krijgt u een factuur. In bepaalde gevallen kunt u hiervoor bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente waar u ingeschreven staat.

2.
Indien u niet voor een toevoeging in aanmerking komt, dan wordt de zaak behandeld op betalende basis. Het geldende uurtarief is € 220,00 (exclusief BTW). Dit is exclusief 6% kantoorkosten en 21% BTW. Ook worden aan u (indien van toepassing) kosten in rekening gebracht, zoals deurwaarderskosten en griffierechten. Voorafgaand aan de zaak kan in overleg een inschatting gemaakt worden van de kosten. Er wordt daarbij steeds rekening gehouden met de aard van de zaak en de verwachting tijdsbesteding aan de zaak.

Op de dienstverlening van Heijkant Advocaten zijn onze algemene voorwaarden, klachtenregeling en onze privacy verklaring van toepassing.

Overige /